Algemene voorwaarden voor facturering

Welkom bij Wellness Extract en onze Servicevoorwaarden. Deze voorwaarden zijn belangrijk en beïnvloeden uw wettelijke rechten, dus lees ze zorgvuldig door.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website (de "Site") die wordt aangeboden door UV International Traders, Inc DBA Wellness Extract. of onze gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Eannatto", "wij", "ons" of "onze") die naar deze voorwaarden linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden en alle voorwaarden die hierin door verwijzing zijn opgenomen. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de Site niet openen of gebruiken of de producten bestellen, ontvangen of gebruiken die via de Site beschikbaar worden gesteld (gezamenlijk de "Producten").

Wellness Extract behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen. Als we wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, zullen we u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, bijvoorbeeld door een e-mailmelding te sturen, een kennisgeving te verstrekken via de site of de datum "Laatst bijgewerkt" aan het begin van deze voorwaarden bij te werken. Door door te gaan met het bezoeken of gebruiken van de Site of het bestellen, ontvangen of gebruiken van Producten, bevestigt u uw aanvaarding van de herziene Voorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen door middel van verwijzing. We moedigen u aan om de Voorwaarden regelmatig te lezen om er zeker van te zijn dat u de algemene voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn wanneer u de Site bezoekt of gebruikt of wanneer u de Producten bestelt, ontvangt of gebruikt. Als u niet akkoord gaat met de herziene voorwaarden, mag u de site niet openen of gebruiken of de producten bestellen, ontvangen of gebruiken.

1. Geschiktheid

De Site is niet gericht op of bedoeld voor gebruik door iemand onder de 18 jaar. Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u (a) 18 jaar of ouder bent en (b) niet eerder bent geschorst of verwijderd van de Site, of betrokken bij activiteiten die kunnen leiden tot schorsing of verwijdering van de Site.

2. Registratie-, account- en communicatievoorkeuren

Om toegang te krijgen tot bepaalde delen of functies van de Site en deze te gebruiken, moet u zich registreren voor een Wellness Extract-account. Door een account aan te maken, stemt u ermee in (a) nauwkeurige, actuele en volledige accountinformatie te verstrekken, (b) uw accountinformatie van tijd tot tijd bij te houden en indien nodig zo nodig bij te werken, (c) de veiligheid van uw wachtwoord te behouden en alle risico's te accepteren van ongeoorloofde toegang tot uw account en de informatie die u ons verstrekt, en (d) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u beveiligingsinbreuken met betrekking tot de Site of uw account ontdekt of anderszins vermoedt.

Door een Wellness Extract-account aan te maken, stemt u er ook mee in om elektronische communicatie van Wellness Extract te ontvangen (bijv. via e-mail of door berichten op de Site te plaatsen). Deze berichten kunnen mededelingen over uw account bevatten (bijv. betalingsautorisaties, wachtwoordwijzigingen en andere transactiegegevens) en maken deel uit van uw relatie met ons. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere communicatie die wij u elektronisch toesturen, zullen voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief, maar niet beperkt tot, dat dergelijke communicatie schriftelijk is. U dient kopieën van elektronische communicatie van ons te bewaren door een papieren exemplaar af te drukken of een elektronische kopie op te slaan. We kunnen u ook promotionele berichten sturen via e-mail, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, enquêtes en ander nieuws en informatie waarvan we denken dat ze u zullen interesseren. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze promotionele e-mails door de afmeldingsinstructies in de elektronische communicatie te volgen.

3. Verkoopvoorwaarden - Factureringsvoorwaarden

3.1. Aankoop van producten

Sommige van onze Diensten, inclusief de aankoop van door ons aangeboden Producten, kunnen nu of in de toekomst onderhevig zijn aan betalingen (de "Betaalde Diensten"). Houd er rekening mee dat alle betalingsvoorwaarden die aan u worden gepresenteerd tijdens het gebruik van of het aanmelden voor een betaalde service, worden beschouwd als onderdeel van deze overeenkomst.

3.2. Facturering

We gebruiken een externe betalingsverwerker (de "Betalingsverwerker") om u via een betaalrekening te factureren voor uw aankoop van Producten. De verwerking van betalingen is naast deze Overeenkomst onderworpen aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de Betalingsverwerker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten van de betalingsverwerker. Door ervoor te kiezen om Producten te kopen, stemt u ermee in ons, via de Betalingsverwerker, alle kosten te betalen tegen de prijzen voor de Producten in overeenstemming met de toepasselijke betalingsvoorwaarden en machtigt u ons, via de Betalingsverwerker, om de door u gekozen betalingsprovider (uw "Betalingsmiddel"). U stemt ermee in om betalingen te doen met behulp van die geselecteerde Betaalmethode. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen die het maakt te corrigeren, zelfs als het al een betaling heeft aangevraagd of ontvangen.

3.3. Betalings- en factuurgegevens

Door een creditcard of andere betaalmethode te verstrekken die wij accepteren, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om de aangewezen betaalmethode te gebruiken en dat u ons (of onze externe betalingsverwerker) toestemming geeft om uw betaalmethode in rekening te brengen voor het totale bedrag van uw aankoop (inclusief alle toepasselijke belastingen en andere heffingen) (gezamenlijk, indien van toepassing, een "Bestelling"). Als de betaalmethode niet kan worden geverifieerd, ongeldig is of anderszins niet acceptabel is, kan uw bestelling worden opgeschort of geannuleerd. U moet elk probleem dat we tegenkomen oplossen om door te gaan met uw bestelling.

U erkent dat het gefactureerde bedrag kan variëren als gevolg van promotionele aanbiedingen of wijzigingen in toepasselijke belastingen of andere heffingen, en u machtigt ons (of onze externe betalingsverwerker) om uw betaalmethode in rekening te brengen voor het overeenkomstige bedrag.

3.4. Prijzen en beschikbaarheid

We behouden ons het recht voor om de prijzen van de Producten aan te passen, en om eventuele kortingen of promoties aan te passen, zoals we naar eigen goeddunken kunnen bepalen, op elk moment en zonder kennisgeving.

Al onze producten zijn onderhevig aan beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om hoeveelheidsbeperkingen op te leggen aan elke bestelling, om een ​​bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren, om te stoppen met het aanbieden van bepaalde producten en om producten te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. We streven ernaar u producten van hoge kwaliteit te leveren, en gezien de bederfelijke aard van bepaalde producten en de marktomstandigheden waarover wij geen controle hebben, kan het zijn dat we van tijd tot tijd moeten zorgen voor vervanging.

3.5. Belastingen

We zullen toepasselijke omzetbelasting innen op verzonden Producten waarvoor we vaststellen dat we verplicht zijn omzetbelasting te innen. Als een artikel onderworpen is aan omzetbelasting, gaat u ermee akkoord dat het bedrag aan belastingen dat bij het afrekenen wordt weergegeven, kan worden aangepast. Verschillende factoren kunnen dit veroorzaken, zoals verschillen tussen processorprogramma's en wijzigingen in belastingtarieven.

 

De tarieven en belastingen zijn van toepassing op basis van het verzendadres en niet het factuuradres. Er zullen opties zijn om te schakelen tussen de valuta's. De belastingen worden echter toegepast op basis van het verzendadres. De geplaatste bestelling kan bijvoorbeeld in USD worden betaald en het verzendadres kan in Canada zijn. In dit geval worden de GST-kosten omgerekend naar USD en toegevoegd aan het subtotaal.

 

Voor de Verenigde Staten en Canada zijn hier de belastingregels:

Verzendadres Canada - GST wordt dienovereenkomstig in rekening gebracht, ongeacht de valuta en het factuuradres.

Verzendadres Verenigde Staten - Er worden geen belastingen in rekening gebracht, ongeacht de valuta en het factuuradres.