Privacyverklaring Wellness-extract

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 10 maart 2023

Welkom bij de online privacyverklaring van UV International Traders Inc. (DBA: Wellness Extract) (“Privacyverklaring”). Deze privacyverklaring beschrijft hoe Wellness Extract en zijn gelieerde ondernemingen (hierna "Wellness Extract", "wij", "onze" of "ons") informatie over u kunnen verzamelen, gebruiken en delen wanneer u communiceert met onze websites, e-stores , andere online producten en diensten, of anderszins via enige interactie die u met ons heeft (gezamenlijk de "Wellness Extract-sites": www.eannatto.com, www.wellnessextract.com, www.wellnessextract.in, www.wellnessextract.ca, www.wellnessextract.au, www.wellnessextract.uk, ) die een link bevatten naar deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op uw gebruik van Wellness Extract-sites, ongeacht hoe u deze bezoekt of gebruikt.

Lees onze Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op uw gebruik van de Wellness Extract-site, en die onder andere het toekennen van rechten van u, beperkingen van onze aansprakelijkheid en uw rechtsmiddelen, verplichte arbitrage en afstand van juryrechtspraak en groepsvorderingen omvatten. Door de Wellness Extract-sites te bezoeken of anderszins te gebruiken, gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en stemt u in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie van Wellness Extract, en andere activiteiten, zoals beschreven in deze privacyverklaring, en eventuele aanvullende privacyverklaringen die mogelijk worden geplaatst op een van toepassing zijnd deel van de Wellness Extract-site. Als u niet akkoord gaat en ermee instemt, stop dan met het gebruik van de Wellness Extract-site. Termen met een hoofdletter die hierin worden gebruikt maar niet anderszins worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Gebruiksvoorwaarden.

 

 1. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
 2. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN
 3. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN DELEN
 4. JOUW KEUZES
 5. DATAVEILIGHEID
 6. DATARETENTIE
 7. SWEEPSTAKES, WEDSTRIJDEN EN PROMOTIES
 8. INFORMATIE DIE U OPENBAAR OF AAN ANDEREN VRIJGEEFT
 9. DIENSTEN VAN DERDEN
 10. PRIVACY VAN KINDEREN
 11. BERICHT AAN INTERNATIONALE BEZOEKERS
 12. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
 13. CONTACT Wellness-extract

 

1. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

 Informatie die u verstrekt

We verzamelen de persoonlijke informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u de Wellness Extract-site gebruikt. Wellness Extract verzamelt bijvoorbeeld informatie wanneer u zich aanmeldt voor een account, zich abonneert op onze nieuwsbrief of anderszins communiceert, communiceert of transacties uitvoert via de Wellness Extract-site. Deze informatie kan persoonlijke informatie bevatten, dit is informatie die kan worden gebruikt om u individueel te identificeren. Zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, behandelen we informatie die u niet persoonlijk identificeert als niet-persoonlijke informatie, en we kunnen uw persoonlijke informatie de-identificeren, anonimiseren of anderszins omzetten in niet-persoonlijke informatie. We behouden ons het recht voor om uw niet-persoonlijke informatie zonder beperking te gebruiken, verwerken, delen en anderszins te gebruiken, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Persoonlijke informatie die we verzamelen, kan uw:

Voor-en achternaam

E-mailadres

Postadres

Telefoonnummer

Je foto (als je ervoor kiest om er een te uploaden)

Producten die u gebruikt (bijv. supplementen die u koopt)

Betalings- en transactiegegevens

Bovendien, als u een Wellness Extract-arts bent, kunnen we ook uw verzamelen:

Licentiegegevens

Bedrijfs- of praktijknaam

Informatie automatisch verzameld

Naast informatie die u verstrekt via de Wellness Extract-site, kunnen we bepaalde informatie verzamelen met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen, zoals cookies.

"Cookies" zijn kleine gegevensbestanden die door uw webbrowser op uw apparaat worden opgeslagen. Cookies kunnen een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen, gebruikersvoorkeuren vast te leggen, de pagina's te volgen waarop een gebruiker klikt tijdens het bezoeken van de website en de bezochte website direct van tevoren te identificeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies standaard, maar u kunt mogelijk uw browserinstellingen aanpassen om cookies te verwijderen of te weigeren. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies de beschikbaarheid en functionaliteit van de Wellness Extract-site en andere websites kan beïnvloeden. Ook kan het uitschakelen van cookies de opt-outs ongeldig maken die cookies gebruiken om apparaten te herkennen die zich hebben afgemeld. Deze technologieën helpen ons u te herkennen, uw winkelervaring aan te passen of te personaliseren en het gebruik van de Wellness Extract Site te analyseren om ze nuttiger voor u te maken.

De soorten informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Wellness Extract-site bezoekt, kunnen IP-adressen, apparaat-ID's, browserkenmerken, besturingssysteemdetails, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, duur van bezoeken, anonieme verkeersgegevens en bekeken pagina's omvatten.

Wij of derden kunnen in de loop van de tijd en op verschillende websites persoonlijke informatie over uw online activiteiten verzamelen wanneer u de Wellness Extract-site gebruikt.

Gegevensanalyse en reclame

We kunnen bepaalde webanalyseservices van derden, zoals Google Analytics, gebruiken om ons te helpen begrijpen en analyseren hoe bezoekers de Wellness Extract-site gebruiken en namens ons advertenties op internet weergeven. We hebben Google Analytics-advertentiefuncties geïmplementeerd, zoals remarketing met analyses, op interesses gebaseerd adverteren, rapportage over demografische gegevens en interesses, analyse van gebruikerssegmenten en rapportage over vertoningen. Wij en externe leveranciers kunnen first-party cookies of andere first-party identifiers gebruiken, evenals cookies van derden of andere third-party identifiers om advertenties te leveren, een profiel van u aan te maken, uw interesses te meten, uw demografische gegevens te detecteren, uw locatie en om inhoud te personaliseren.

Ga voor meer informatie over hoe Google Analytics gegevens gebruikt die zijn verzameld via de Wellness Extract-sites naar: https://www.google.com/policies/privacy/partners. Om u af te melden voor Google Analytics-cookies, gaat u naar: https://www.google.com/settings/ads En https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informatie die we verkrijgen uit andere bronnen

We kunnen ook informatie over u verkrijgen van derden, zorgverleners, en die informatie combineren met informatie die u ons rechtstreeks verstrekt of die we automatisch verzamelen via de Wellness Extract-site.

 2. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN

Wellness Extract kan persoonlijke informatie die we verzamelen via de Wellness Extract-site gebruiken voor alle doeleinden die in overeenstemming zijn met onze verklaringen onder deze privacyverklaring, of anderszins schriftelijk door ons zijn gedaan op het moment van verzamelen, en niet verboden door de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, naar:

 1. Verwerk uw registratie en beheer uw account.
 2. Handelen met u, informatie verstrekken waar u om verzoekt, reageren op uw vragen en verzoeken, u onze nieuwsbrief sturen en u mededelingen sturen.
 3. Verbeter de Wellness Extract-site en voor andere interne zakelijke doeleinden.
 4. Vergemakkelijk gelieerde relaties en deelname aan provisie- of beloningsprogramma's tussen gezondheidswerkers en Wellness Extract.
 5. Onze inhoud, advertenties en aanbiedingen aanpassen.
 6. Voldoen aan andere doeleinden die zijn bekendgemaakt op het moment dat u persoonlijke informatie verstrekt of anderszins waar we wettelijk zijn toegestaan ​​of verplicht zijn om dit te doen.
 7. Bepaal uw locatie en beheer rechten voor digitale inhoud (bijv. territoriumbeperkingen).
 8. Voer statistische analyses, enquêtes en marktonderzoek uit om bestaande producten en diensten te verbeteren of nieuwe te ontwikkelen.
 9. Voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of juridische procedures, evenals aan industrienormen en ons bedrijfsbeleid.
 10. Voorkom, onderzoek, identificeer, stop of onderneem enige andere actie met betrekking tot vermoedelijke of daadwerkelijke frauduleuze of illegale activiteiten, of activiteiten die in strijd zijn met ons beleid.
 11. Voor elk ander doel, met uw toestemming.
 12. Om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

Met de Wellness Extract-site kunt u uw naam, e-mailadres en bestelgeschiedenis delen met uw arts. We bieden deze functie om het voor uw arts gemakkelijker te maken om u te voorzien van gezondheidsadvies of gerelateerde producten of diensten, en omdat we geloven dat onze voedingssupplementen het meest heilzaam zijn wanneer ze worden gebruikt onder toezicht van een zorgverlener.

Op de Wellness Extract-site waar deze functie beschikbaar is, kunt u ons opdracht geven om deze informatie te delen door bijvoorbeeld: (i) uw arts te selecteren of zijn of haar artscode in te voeren wanneer daarom wordt gevraagd tijdens accountregistratie, en/of (ii) winkelen op zijn of haar online apotheek op de Wellness Extract-site. Gezondheidswerkers blijven verantwoordelijk voor de naleving van wetten die van toepassing zijn op het verzamelen en verwerken van persoonlijke gezondheidsinformatie en andere gegevens. Voor informatie over de privacypraktijken van uw zorgverlener kunt u rechtstreeks contact met hem of haar opnemen.

 3. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN DELEN

 We kunnen uw persoonlijke gegevens delen:

 1. Met onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en elk bedrijf dat eigendom is van of wordt beheerd door Wellness Extract.
 2. Met onze serviceproviders die ons helpen bij het uitvoeren van de Wellness Extract-site (bijv. Datahostingproviders, aanbieders van online advertentiebeheer, applicatieontwikkelaars), en met zorgverleners of andere wederverkopers van onze producten. Deze serviceproviders gebruiken persoonlijke informatie die we aan hen bekendmaken alleen voor het doel waarvoor deze is vrijgegeven. Het is wel verstaan ​​dat dergelijke dienstverleners strikte contractuele voorwaarden zullen naleven die hen verplichten de vertrouwelijkheid van alle informatie te bewaren. Telkens wanneer we andere organisaties inhuren om ondersteunende diensten te verlenen, moeten ze zich houden aan onze privacynormen en de toepasselijke wetgeving.
 3. Met uw huisarts zoals hierboven beschreven.
 4. In het geval van een zakelijke transactie, bijvoorbeeld als we ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (bijv. naar aanleiding van een fusie, reorganisatie, liquidatie of enige andere zakelijke transactie, inclusief onderhandelingen over dergelijke transacties), behouden zich het recht voor om alle informatie die we via de Wellness Extract-site verkrijgen openbaar te maken. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en zijn toegestaan ​​door en onderworpen aan deze Privacyverklaring.

 Bovendien kan Wellness Extract persoonlijke informatie vrijgeven wanneer vereist door een dagvaarding, huiszoekingsbevel of andere juridische procedures, of als reactie op activiteiten die onwettig zijn of in strijd zijn met de regels van Wellness Extract voor het gebruik van de Wellness Extract-site, of om onze rechten of eigendom.

 Uw persoonlijke gegevens kunnen door ons, onze gelieerde ondernemingen of onze dienstverleners worden opgeslagen, verwerkt of anderszins worden gebruikt, zowel binnen als buiten uw rechtsgebied waar u woont. Als gevolg hiervan kunnen de rechtbanken, regeringen of wetshandhavingsinstanties van dat andere land openbaarmaking van uw informatie verkrijgen in overeenstemming met de wetten van dat land.

 4. JOUW KEUZES

We zullen ernaar streven om alle persoonlijke informatie in onze bestanden volledig, up-to-date en nauwkeurig te houden. Wellness Extract kan mechanismen bieden waarmee u uw persoonlijke gegevens (bijv. profiel- en accountgegevens) kunt verwijderen, corrigeren of bijwerken. Wellness Extract zal zich te goeder trouw inspannen om de aangevraagde wijzigingen in de dan actieve databases van Wellness Extract zo snel mogelijk te verwerken, maar het is niet altijd mogelijk om al uw persoonlijke informatie volledig te wijzigen, te verwijderen of te verwijderen uit de databases van Wellness Extract en resterende en/of gegevens in de cache kunnen daarna gearchiveerd blijven. Bovendien kunnen we andere methoden gebruiken dan het wissen van uw persoonlijke gegevens, zoals anonimisering en aggregatie, zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. Verder behouden we ons het recht voor om persoonlijke informatie te bewaren zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, en zolang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor de persoonlijke informatie wordt bewaard, behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

E-mail/tekstcommunicatie

Wellness Extract kan u van tijd tot tijd promotionele berichten sturen en waar van toepassing kunnen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen om u commerciële elektronische berichten te sturen. We vragen dergelijke toestemming namens onszelf en namens onze gelieerde ondernemingen, en u kunt contact met ons opnemen via info@wellnessextract.com. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van bepaalde promotionele communicatie van Wellness Extract door de instructies in e-mails te volgen om op de afmeldlink te klikken, of indien beschikbaar door uw communicatievoorkeuren te wijzigen door in te loggen op uw account. Zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van promotionele communicatie, kan Wellness Extract u, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, niet-promotionele communicatie blijven sturen, zoals die over uw account, transacties, onderhoud of lopende zakelijke relaties van Wellness Extract. Houd er rekening mee dat uw opt-out beperkt is tot het gebruikte e-mailadres en geen invloed heeft op volgende of verschillende abonnementen.

U kunt zich op elk moment afmelden voor een sms-programma door de instructies te volgen die u ontvangt (bijvoorbeeld door het woord STOP te sms'en). Houd er rekening mee dat uw opt-out beperkt is tot het gebruikte telefoonnummer en geen invloed heeft op latere abonnementen. Als u zich afmeldt voor alleen bepaalde communicatie, kunnen andere communicatie doorgaan.

Analyse en op interesses gebaseerde advertenties

Bepaalde cookies en andere trackingtechnologieën ("Trackingtechnologieën") kunnen over het algemeen worden uitgeschakeld of verwijderd door tools die beschikbaar zijn als onderdeel van de meeste commerciële browsers, en in sommige gevallen in de toekomst worden geblokkeerd door bepaalde instellingen te selecteren. Browsers bieden verschillende functionaliteiten en opties, dus het kan zijn dat u deze apart moet instellen. Ook kunnen tools van commerciële browsers niet effectief zijn met bepaalde trackingtechnologieën.

Houd er rekening mee dat als u deze technologieën uitschakelt of verwijdert, sommige delen van de Wellness Extract-site mogelijk niet werken en dat wanneer u de Wellness Extract-site opnieuw bezoekt, uw mogelijkheid om browsergebaseerde volgtechnologieën te beperken, afhankelijk is van uw browserinstellingen en -beperkingen.

 Uw webbrowser heeft mogelijk instellingen waarmee u een "Do Not Track"-signaal kunt verzenden wanneer u verschillende websites bezoekt of online services gebruikt. Zoals veel websites is de Wellness Extract-site niet ontworpen om te reageren op "Do Not Track"-signalen die worden ontvangen van websitebrowsers. Ga voor meer informatie over "Do Not Track"-signalen naar https://www.allaboutdnt.com.

Veel adverteerders en serviceproviders die advertentiegerelateerde services voor ons en derden uitvoeren, nemen deel aan vrijwillige programma's die tools bieden om u af te melden voor dergelijke op interesses gebaseerde advertenties, zoals het zelfreguleringsprogramma voor online van de Digital Advertising Alliance ("DAA") Gedragsreclame. Voor meer informatie over hoe u bepaalde keuzes met betrekking tot op interesses gebaseerd adverteren voor DAA-leden kunt uitoefenen, gaat u naar hier, hier, en, voor inwoners van Canada, hier voor informatie over het opt-out-programma van de DAA voor mobiele apps. Sommige van deze bedrijven zijn ook lid van het Network Advertising Initiative (“NAI”). Voor meer informatie over het NAI en uw opt-out mogelijkheden voor hun leden, zie hier.

Houd er rekening mee dat, zelfs als u zich kunt afmelden voor bepaalde soorten op interesses gebaseerde advertenties, u andere soorten advertenties kunt blijven ontvangen. Afmelden betekent alleen dat de geselecteerde, deelnemende leden niet langer bepaalde op interesses gebaseerde advertenties aan u leveren, maar betekent niet dat u geen gerichte inhoud en/of advertenties meer zult ontvangen (bijvoorbeeld van andere advertentienetwerken). Als uw browsers zijn geconfigureerd om cookies te weigeren wanneer u deze opt-out-webpagina's bezoekt, of als u vervolgens uw cookies wist, gebruik dan een ander apparaat of webbrowser of gebruik een niet-browsergebaseerde toegangsmethode (mobiele app, bijvoorbeeld ), is uw browsergebaseerde opt-out mogelijk niet of niet langer effectief.

We ondersteunen de zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties uit 2009 van de advertentie-industrie die u kunt lezen hier en verwachten dat advertentienetwerken die we rechtstreeks inschakelen en die u op interesses gebaseerde advertenties van dienst zijn, dit ook doen, hoewel we niet kunnen garanderen dat ze hieraan voldoen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de effectiviteit of naleving van de opt-out-opties of -programma's van derden of de juistheid van hun verklaringen met betrekking tot hun programma's.

Daarnaast kunnen we advertenties weergeven op services van derden die zijn gericht om mensen te bereiken op die services die ook zijn geïdentificeerd in een of meer van onze databases ("Overeenkomende lijstadvertenties"). Dit wordt gedaan door gebruik te maken van trackingtechnologieën, of door gemeenschappelijke factoren tussen onze databases en de databases van de services van derden te matchen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze diensten van derden, inclusief maar niet beperkt tot hun beveiliging van de gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet naleven van uw of onze afmeldingsinstructies door dergelijke derden, aangezien zij ons mogelijk niet op de hoogte stellen van afmeldingen voor onze advertenties die u aan hen geeft, en zij hun opties kunnen wijzigen zonder ons hiervan op de hoogte te stellen of jij.

 5. GEGEVENSBEVEILIGING

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Desalniettemin zijn verzending via internet en online digitale opslag niet volledig veilig en kunnen we de veiligheid van uw informatie die via de Wellness Extract-site wordt verzameld, niet garanderen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw wachtwoorden en accountregistratiegegevens veilig zijn en niet worden gedeeld met derden.

We nemen alle redelijke stappen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. We beschermen de persoonlijke informatie onder onze bewaring of controle met passende organisatorische, technologische en fysieke veiligheidsmaatregelen.

We slaan persoonlijke informatie op in elektronische en fysieke bestanden die veilig zijn, en onze beveiligingsmaatregelen omvatten veilige on- en off-site opslag, beperkte toegang tot documenten en gegevensverwerkingsapparatuur, wachtwoordprotocollen en encryptie- en beveiligingssoftware. We voeren audits uit en controleren de naleving van onze privacypraktijken.

 
6. GEGEVENSBEWARING

We zullen uw persoonlijke informatie bewaren zolang uw account actief is, zodat u uw persoonlijke informatie kunt inzien en indien nodig kunt wijzigen, en om u toegang te geven tot de Wellness Extract-site. We kunnen uw persoonlijke gegevens blijven bewaren nadat u uw account hebt gedeactiveerd, zoals redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen over gebruikersvoorkeuren op te lossen, onze overeenkomsten af ​​te dwingen of onze legitieme belangen te beschermen.

Als u bepaalde functies op de Wellness Extract-site gebruikt, zijn we mogelijk verplicht om uw persoonlijke gegevens voor een langere periode te bewaren en zullen we doen wat wettelijk noodzakelijk is. Wanneer we niet langer verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te bewaren, zullen we ervoor zorgen dat deze veilig worden verwijderd.

 

 7. SWEEPSTAKES, WEDSTRIJDEN EN PROMOTIES

Wellness Extract kan sweepstakes, wedstrijden en andere promoties aanbieden (elk een "Promotie"), inclusief promoties die gezamenlijk worden gesponsord of aangeboden door derden, waarvoor mogelijk het verstrekken van persoonlijke informatie vereist is. Als u er vrijwillig voor kiest om deel te nemen aan een Actie, kunnen uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan Wellness Extract, medesponsors en andere derden, inclusief voor administratieve doeleinden en zoals vereist door de wet. Door deel te nemen, gaat u akkoord met de officiële regels die van toepassing zijn op die Promotie, waaronder mogelijk toestemming voor aanvullende of andere privacypraktijken dan die in deze Privacyverklaring. Lees deze regels zorgvuldig door.

 

8. INFORMATIE DIE U OPENBAAR OF AAN ANDEREN VRIJGEEFT

 De Wellness Extract-site kan u toestaan ​​om gebruikersinhoud op gebruikersforums te plaatsen of in te dienen. Niettegenstaande andersluidende bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders door ons overeengekomen of vereist door de toepasselijke wetgeving, is persoonlijke informatie opgenomen in Gebruikerscontent niet onderworpen aan Wellness Extract's gebruiks- of deelbeperkingen, of andere verplichtingen onder deze Privacyverklaring of anderszins, en kan worden gebruikt en gedeeld door Wellness Extract en derden voor zover niet verboden door de toepasselijke wetgeving. Wellness Extract moedigt u aan om voorzichtig te zijn bij het nemen van beslissingen over wat u openbaar maakt in openbare ruimtes.

 9. DIENSTEN VAN DERDEN

 Voor uw gemak kan de Wellness Extract-site van tijd tot tijd links bevatten naar websites of diensten die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites of services, die mogelijk hun eigen privacybeleid of kennisgevingen hebben die u dient te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken of vrijgeven. Wellness Extract is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van gelinkte websites of diensten die door derden worden beheerd.

Bepaalde functionaliteiten kunnen interacties toestaan ​​die u initieert tussen de Wellness Extract-site en bepaalde diensten van derden. Voorbeelden hiervan zijn: het "liken" of "delen" van de inhoud van Wellness Extract en het anderszins verbinden van de Wellness Extract-site met een service van derden (bijv. om informatie naar of van de service te halen of te pushen).

Wellness Extract kan derden inschakelen en samenwerken om advertenties op diensten van derden weer te geven. Sommige van deze advertenties kunnen zijn afgestemd op uw interesses op basis van uw browsen op de Wellness Extract-sites en elders op internet, waaronder mogelijk het gebruik van locatie- en/of cross-device-gegevens, soms aangeduid als "op interesses gebaseerde advertenties" en "online gedragsreclame", wat kan inhouden dat u een advertentie op een service van derden wordt gestuurd nadat u de Wellness Extract-site heeft verlaten (d.w.z. "retargeting"). Voor informatie over het uitoefenen van uw keuzes met betrekking tot deze diensten van derden die analyses en op interesses gebaseerde reclameactiviteiten uitvoeren, gaat u naar het gedeelte 'Uw keuzes' hierboven.

 10. KINDERPRIVACY

 De Wellness Extract-site is niet bedoeld voor, noch gericht op kinderen onder de 13 jaar, en we vragen of verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 13 jaar via de Wellness Extract-site. Als we vernemen dat we informatie rechtstreeks hebben ontvangen van een kind dat jonger is dan 13 jaar, zullen we de informatie verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 11. BERICHT AAN INTERNATIONALE BEZOEKERS

 De meeste van onze computersystemen, netwerken en apparaten bevinden zich momenteel in Canada. Dienovereenkomstig kan persoonlijke informatie die we verkrijgen via de Wellness Extract-site worden verwerkt in Canada en elders waar gegevensbescherming en privacyregels mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als in andere delen van de wereld. Door de Wellness Extract-site te bezoeken, stemt u in met het verzamelen en/of verwerken van uw persoonlijke gegevens in Canada.

 12. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We zullen wijzigingen aangeven door de datum "Laatst gewijzigd" bij te werken. Uw gebruik van de Wellness Extract-sites na een update van deze privacyverklaring betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

 13. CONTACT

 U kunt contact met ons opnemen met vragen over deze privacyverklaring door een e-mail te sturen info@wellnessextract.com.